ЦІНА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Ціна електричної енергії за 1 кВт*год. вираховується за наступною формулою:
Ц= (Цз*k + Тп + П ) * 1,2 (ПДВ)    ,де:
Ц – ціна за 1 кВт*год у відповідному розрахунковому періоді , з ПДВ та без урахування тарифу на послуги з розподілу;
Цз – фактична закупівельна ціна електричної енергії для Споживача на Ринку на добу наперед, та /або Внутрішньодобового ринку, та або ринку двосторонніх договорів з урахуванням податків, зборів та платежів, що передбачені чинним законодавством  України та які постачальник сплачує при закупівлі електричної енергії.
K – коефіцієнт, який враховує прогнозовані витрати (регульовані та фіксовані платежі, інші платежі тощо.) Постачальника для забезпечення діяльності на організованих сегментах ринку (Ринку на добу наперед, Внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку тощо)

Тп – тариф на послуги з передачі електричної енергії, що встановлений НКРЕКП

П – тариф на послуги Постачальника електричної енергії.